big five

En artikeln som handlar om det så kallade “The Big Five”!

Man har hört termen “the big five” många gånger! Vissa av oss är väl medvetna om vad det innebär, alltså de fem stora djuren i Afrika men jag tänkte, det kanske finns många som vill veta mer om dessa fantastiska djur.

Jag har letat fram lite information om både djuren och deras habitat och kommer därtill att dela med mig till er här nedan.

Vi börjar med det Wikipedia har att säga om “The big five”. Storvilt, eller The Big Five, är en jägarterm för fem stora vilt som lever på Afrikas savanner: leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel, vilka jagades under så kallad storviltsjakt. Storvilt ansågs som de svåraste och farligaste vilten att jaga på den afrikanska savannen. Samtliga dessa djur har minskat eller försvunnit från flera områden. Trots detta dödas dessa arter av tjuvjägare och det finns därför även internationella överenskommelser som gör att handel med delar av dessa djur är förbjuden. Idag förekommer dessa arter i Sydafrika, Kenya, Tanzania och Botswana. Numera används uttrycket “storvilt” även bland turister på safari som checklista på djur som man gärna vill få se.

Jag tänker börja med att presentera det första av de store, nämligen elefanten. Den Afrikanska elefanten (Loxodonta africana). Förutom sin något mindre storlek utmärks skogselefanten av mindre antal tånaglar. Skogselefanten har bara fyra tånaglar vid framfötterna och tre vid bakfötterna. Arten når en mankhöjd upp till 2,1 meter (honor) respektive 2,5 meter (hannar) men vanligen ligger den vid 1,5 meter. Kroppslängden varierar från 3 till 4 meter och vikten ligger mellan 2,7 och 6 ton. Dess öron är också mer avrundade, därför kallas den ibland rundöronelefant. Som namnet antyder förekommer arten i tätare skogar, ofta regnskogar, västra och centrala Afrika. Utbredningsområdet sträcker sig från Senegal till Uganda och är delat i många från varandra skilda regioner.

Sedan följer Noshörningen (Rhinocerotidae) på andra plats. Ett magnifikt djur som lever på gränsen till utrotning på grund av den massiva tjuvjakten som har till och med intensifierats under senare år! Noshörningar är en familj uddatåiga hovdjur som omfattar fem nutida arter. Deras mest utmärkande drag är det stora hornet på nosen. Till skillnad från horn hos parigt behornade däggdjur består det helt och hållet av keratin (hornämne) och har ingen kärna av ben. Alla nu levande noshörningsarter har ett eller två horn på nosen. Hos fossil av noshörningar har man upptäckt arter som helt saknade horn. Det främre hornet hos arter med två horn, och det enda hornet hos arter med ett horn, sitter över näsbenet. Det andra hornet hos arter med två horn sitter på främre skallen. Hornen är inte fästa vid kraniet utan enbart fästa vid huden. Hornets form förändras med tiden genom strider mellan artfränder och när hornet skrapas över marken. Det största uppmätta hornet hade en längd på 1,58 meter. Hornet är inte uppbyggt av benvävnad, utan av kraftigt tvinnat hår (keratin).

 

Det tredje djuret är Afrikansk buffel. Afrikansk buffel eller kafferbuffel (Syncerus caffer) är ett partåigt hovdjur som förekommer över stora delar av Afrika. Individerna når en kroppslängd mellan 170 och 340 cm, en mankhöjd mellan 100 och 170 cm samt en svanslängd av 70 till 110 cm. Vikten varierar mellan 300 och 900 kg, honor är allmänt mindre än hannar. Det finns stora skillnader mellan de olika underarterna angående storlek och andra kännetecken. Underarten S. c. caffer som förekommer på savannen i östra Afrika är nästan dubbelt så stor som underarten S. c. nana som lever i centralafrikanska regnskogar. Underarten S. c. caffer finns uteslutande söder om Sahara. Den afrikanska buffeln förekommer i många olika habitat, till exempel i tät regnskog och i den öppna savannen. Djuret saknas bara i äkta öknar. I bergsregioner finns arten upp till 4 000 meter över havet. Störst är populationen i områden med blöta savanner, med bra tillgång till vatten, föda (gräs) och gömställen (buskar). Den afrikanska buffeln, som tillhör de “fem stora”, är ansedd som ett farligt vilt djur och dödar varje år många människor. Det är oftast sårade djur eller ensamma tjurar som går till angrepp. Djurskådare som idag reser till Afrika kan komma ganska nära en hjord av afrikanska bufflar utan större fara så länge man färdas i bil.

 Jag tar och presenterar Leoparden som det fjärde djuret för spara det bästa till sist! Då ni läser nästa stycke kommer ni att förstå vad jag menar!

Leopard (Panthera pardus) är ett av de fyra stora kattdjuren av släktet Panthera. Den förekommer i Afrika och i södra delar av Asien. Arten kännetecknas av svarta fläckar på orangegul päls men inte alla individer har denna färgsättning. Leoparden jagar flera olika byten från små insekter till 80 kg tunga hovdjur. Leopardens längd varierar kraftigt, från en meter till nästan två meter för huvud och bålen, och en vikt mellan 28-70 kg. Därtill kommer en 70 till 95 cm lång svans. Mankhöjden ligger vid 45 till 80 cm. Individer som vistas i öppna savanner är vanligen större än individer som lever i skogar. De flesta leoparder är orangegult färgade med svarta fläckar, men teckningen varierar mycket. Fläckarna är oftast mindre runt omkring, och på huvudet, och större med ett ljusare centrum på kroppen. Förutom vissa skillnader i kroppsbyggnad är de enklaste sättet att skilja en leopard från en jaguar på bild att jaguarens fläckar har ytterligare en svart fläck i det ljusa i varje fläck. Jaguaren har också kraftigare kroppsbyggnad, främst synligt i det större huvudet. I naturen är det inte så svårt att skilja en jaguar från en leopard eftersom de förekommer på skilda kontinenter. Den svarta pantern, eller panter, är i själva verket en leopard som har två recessiva gener för det svarta fältpigmentet melanin. Leopardens bestånd är delat i många från varandra skilda populationer. Arten förekommer i stora delar av Afrika söder om Sahara. Mindre populationer förekommer vid olika ställen i norra Afrika. Utbredningsområdet fortsätter över Arabiska halvön och västra Asien till Kaukasus och östra Asien. Arten når trelandspunkten där Kina, Ryssland och Nordkorea möts och på det sydostasiatiska fastlandet hittas leoparden fram till Malackahalvön. Kattdjuret förekommer på Sri Lanka och Java men saknas på Sumatra och Borneo.

 

Nu kungen!

Till sist men inte minst utan störst kommer Lejon! Lejon (Panthera leo) är ett kattdjur av släktet Panthera och världens näst största kattdjur, bara tigern är större. Lejonen lever i motsats till andra kattdjur i flockar. Två av artens viktigaste kännetecken är hanarnas man och dess rytande vilket är unikt bland kattdjuren. Lejon förekommer idag i Afrika och i den indiska delstaten Gujarat. Lejonet är det näst största djuret i familjen kattdjur efter tigern som är större, och det största landlevande rovdjuret i Afrika. Den vuxna lejonhannes kroppslängd mäter 170–250 cm och de har en mankhöjd upp till 123 cm. Lejonhonan är mindre, med en kroppslängd som mäter mellan 140–175 cm och en mankhöjd som är minst 91 cm. Svansen är mellan 90–105 cm för hanar och något kortare för honor. Vikten för vuxna hannar varierar mellan 181–227 kg och för honor mellan 113–152 kg. Den största kända vilda individen vägde 318 kg. De största lejonen lever i södra Afrika och de minsta i Asien. Vuxna hannar i fångenskap kan, tack vare bra skötsel, väga upp till 350 kg. Den tyngsta registrerade lejonhanen var Simba, som levde i England på Colchester Zoo, och som 1970 vägde hela 375 kg.

Lejonet hade under förhistorisk tid ett betydligt större utbredningsområde än idag. Arten fanns från Peru över Alaska, Sibirien och mellersta Europa till Indien och Sydafrika. I många av dessa områden var arten utdöd redan vid slutet av istiden. Under antiken fanns lejonet i södra Europa, Sydvästasien, Indien och i Afrika. Berättelser om lejon på Balkanhalvön finns till exempel från Herodotos och Aristoteles. Troligtvis försvann de europeiska lejonen omkring Kristi födelse. Idag ligger utbredningsområdet huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.