Biätar fågel

Okavangodeltat är internationellt erkänt som ett viktigt fågelområde. Okavangodeltat huserar även platser med miljöer som är väldigt unika och viktiga för vissa fågelarter. Röda klipporna i Okavango är en sådan plats.

rödaklippor

Södra Carmine Biätare är en inom Afrika migrerande fågel som flyger hela vägen från Centralafrika till Okavango för att häcka och föda upp sina ungar på flodstranden. I början av sommaren befinner sig Okavangofloden i en låg ebb som exponerar branta banker där biätaren gräver sina bon i form av tunnlar. Häckningsplatsen i Shakawe är välkänd men på senare år har fåglarna blivit störda så Carmine biätare flyttade till en temporär grop nära Mohembo – detta visade sig vara en ännu värre plats med ohållbar störningar från människor i området och fåglarna har haft svårt att hålla populationen konstant här under de senaste åren. Den största och bästa platsen tillgänglig för biätare är röda klipporna nedströms på tillräckligt avstånd från Shakawe där hundratals par häckar årligen. BirdLife Botswana har identifierat denna plats som motiverar särskilt skydd och har arbetat med Tawana Land styrelsen för att utfärda rekommendationer för detta ändamål. Det är viktigt att inga oförenliga markanvändningar är tillåtna i närheten av platsen för att ge fåglarna en bra fristad för parning och häckning.

biätar-fågel
Vackra och unika biätarfågeln