Noshörning

Beskrivning och egenskaper:
De finns två typer av moshörning  i Afrika – svarta noshörningen och vita noshörningen. Svarta noshörningen är mer sällsynta än vita noshörningen.

Den vita noshörningen har en mer framträdande fyrkantig läpp, är större än svarta noshörningen och är inte lika aggressiv som svarta noshörningar. Svart noshörning har en spetsig mun med en krokig läpp. Svart och vit noshörning är grå till färgen.

Både svart och vit noshörning har två horn. De är gjorda av keratin, som är samma material som hovar, naglar och hår. Hornen växer ut ur huden.

Noshörningens överlevnad har hotats av den höga efterfrågan på sina horn under åren – på 1970-talet fanns det efterfrågan på deras horn från araberna, som använde dem vid tillverkning av dolk handtag. Idag finns det en stor efterfrågan på noshörningshorn från Asien som använder dem i traditionell medicin och prydnadssniderier.

Föda:
Vit noshörning är gräs ätare (betesdjur) medans svart noshörning  äter en stor variation av växtlighet, däribland löv, knoppar och skott av växter, buskar och träd.

Habitat:
Svarta noshörningar har olika livsmiljöer, men främst i områden med tät skogsaktig vegetation. Vit noshörning håller till på Savannanen med nära tillgång till vattenhål,  lera och skuggande träd.
Mått & Livslängd
Den vita noshörningen är större och tyngre än den svarta noshörningen.
Vita noshörningen väger 1800 – 2700 kg den tyngst noterade vita noshörningen vägde 4500 kg
Längd: 3,5 till 5m (nos till svans) med mankhöjd på 1,8 till 2m
Svart noshörning väger 800 – 1.350 kg
Längd: 3,5 till 4m (nos till svans) med en mankhöjd mellan 1,5 och 1,75m

De vita noshörningen lever till ca 50 år och den svarta noshörningen ungefär 30-35 år i naturen och 35-45 år i fångenskap.